Ân Huệ Siêu Nhiên

Ân Huệ Siêu Nhiên

Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước [không khoan nhượng] cho người công bình [người ngay thẳng và đứng đắn với Ngài], lấy ơn (niềm vui và sự ưu ái) vây phủ người khác nào bằng cái khiên. THI THIÊN 5:12

Khi tôi mới bắt đầu làm chức vụ, tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ bị khước từ. Vào thời đó, việc một phụ nữ làm những gì tôi đang làm thậm chí còn ít phổ biến hơn so với ngày nay khi có nhiều diễn giả là phụ nữ được chấp nhận rộng rãi hơn. Vì vậy, tôi cúi người khi nói và cư xử theo cách mà tôi nghĩ người ta mong đợi ở tôi.

Vấn đề là tôi đã cố gắng lấy lòng mọi người bằng sức của mình, và nó không hiệu quả. Cố giành lấy sự ưu ái cho mình không chỉ là một việc khó khăn mà thường còn là vô nghĩa. Bạn càng cố gắng, càng ít người bị bạn thu hút.

Vào thời điểm đó, tôi không biết gì về ân huệ siêu nhiên. Tôi đã không biết rằng ân huệ là một phần của ân điển. Trên thực tế, trong Tân Ước tiếng Anh, từ ân điển và ân huệ đều được dịch từ cùng một từ charis trong tiếng Hy Lạp. Vậy ân điển của Chúa là ân huệ Chúa ban. Và ân điển của Chúa khiến những điều cần xảy ra xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Ân điển là quyền năng của Chúa đến qua đức tin của chúng ta để làm những điều chúng ta không thể tự làm. Không phải bởi sức mạnh, hay năng lực của con người, nhưng bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta nhận ân huệ. Nhờ Thánh Linh ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.


Mỗi ngày hãy công bố rằng bạn tin mình được Chúa ban ân huệ và Ngài ban ơn cho bạn trước mặt con người! (Châm ngôn 3:4)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon