Ban Cho Tình Yêu Tự Do

Ban Cho Tình Yêu Tự Do

2 Cô-rinh-tô 3:17, “Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, ở đó có tự do.”

Tình yêu đem lại tự do. Tình yêu đem lại cảm giác thân thuộc và cảm giác tự do. Tình yêu không cố kiểm soát hay thao túng người khác hay đạt sự thỏa nguyện qua định mệnh của người khác.

Chúa Giê-su đã nói Ngài được Đức Chúa Trời sai đến để công bố tự do. Là các tín hữu, đó cũng là việc chúng ta phải làm-cho người ta tự do để hoàn tất ý muốn của Chúa cho cuộc đời của họ, không đặt họ dưới sự kiểm soát của chúng ta.

Tôi đã phát hiện ra rằng việc cố ép người ta làm cái tôi muốn họ làm khiến cánh cửa đóng lại và Chúa không thể phán với lòng của họ. Chúng ta cần khai phóng những người trong cuộc đời chúng ta để họ thể hiện hết mình vì vinh quang của Chúa, không phải của chúng ta.

Hãy giải phóng người ta và họ sẽ yêu thương bạn vì điều đó. Đừng thao túng. Hãy học để Chúa kiểm soát đời sống của họ.

Một người có tình yêu lớn lao là người có thể khai phóng con người và công việc. Hôm nay, bạn đừng làm người kiểm soát, nhưng làm người ban cho rời rộng tình yêu tự do mà chỉ đến từ Chúa.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn tình yêu con ban cho người khác cũng là tình yêu tự do mà Ngài ban. Con bỏ ước muốn kiểm soát và thao túng. Con sẽ yêu những người Chúa đặt để trong đời sống con và giao trình họ cho Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon