Bạn Có Tiềm Năng

Mác 10:27, “Đức Giê-su nhìn họ bảo: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”

Thật kỳ lạ vì rất nhiều người được ơn chỉ “ngồi chơi xơi nước” mà không làm gì cả. Họ không bao giờ bước ra để sử dụng các ân tứ Chúa đã ban vì từ đầu họ đã không tin họ được ơn. Bạn có thuộc số đó không?

Lẽ thật là, Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta các ân tứ, ta- lâng và khả năng. Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn và đã trang bị cho bạn để làm những công việc lớn lao cho Vương Quốc của Ngài. Nhưng cho tới khi bạn nhìn bản thân theo cách nhìn của Ngài và tin cậy Ngài ban năng lực cho bạn để sử dụng các ân tứ của bạn thì bạn sẽ không sống đạt tới mức tiềm năng mà Chúa ban.

Nếu bạn đang tranh chiến; nhuệ khí thấp, hình ảnh tiêu cực về bản thân và thiếu tự tin, tôi muốn bạn biết rằng Chúa đã tạo dựng bạn với tiềm năng kì diệu. Và khi bạn tin cậy Chúa và tin rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì Ngài nói bạn có thể làm, bạn sẽ hoàn thành định mệnh cho cuộc đời của bạn.

Hãy nhớ, “với Chúa mọi sự đều có thể.” Khi bạn tin quyết vào Ngài, bạn sẽ được tự do để sống đạt đến tiềm năng của mình.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con nhìn bản thân qua con mắt của Ngài, với các ân tứ và ta- lâng Ngài đã ban cho con. Con tin Ngài đã dựng nên con với tiềm năng lớn lao vì Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt vời. Hôm nay, con đặt sự tin quyết nơi Ngài và tin rằng với Ngài mọi sự đều có thể!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon