Chỉ Duy Chúa Giê-su

Chỉ Duy Chúa Giê-su

Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do [và giải phóng chúng ta một cách hoàn toàn]; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi [mà bạn đã từng được thoát khỏi] nữa. GA-LA-TI 5:1

Chúa Giê-su đã đến thế gian và đền tội cho chúng ta, gánh lấy hình phạt của chúng ta trên chính mình Ngài. Ngài đã trở thành kẻ thế chỗ cho chúng ta, trả món nợ chúng ta mắc, chúng ta không cần phải trả bất cứ gì nữa. Ngài tự do làm tất cả những điều này bởi tình yêu thương, ân điển và sự thương xót lớn của Ngài.

Chúa Giê-su kế thừa tất cả những gì Chúa Cha ban cho và nói với chúng ta rằng chúng ta là những người đồng thừa kế với Ngài bởi đức tin. Ngài đã mở đường cho chiến thắng trọn vẹn của chúng ta cả ở đây và về sau. Ngài đã đắc thắng, và chúng ta nhận được phần thưởng mà không cần phải trả giá. Chúng ta đắc thắng hơn muôn phần.

Điều này có thể đơn giản hơn không? Phúc Âm thật tuyệt vời và không hề phức tạp.

Công việc của Satan rất phức tạp. Hắn ghét sự đơn giản vì hắn biết sức mạnh và niềm vui mà đức tin mang lại. Bất cứ khi nào mối quan hệ của bạn với Chúa trở nên phức tạp, thì hãy quay trở lại với niềm tin đơn sơ như một đứa trẻ. Chúa Giê-su phán, “chỉ cần tin mà thôi” và bạn sẽ nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời (Giăng 11:40).
Hãy quay lại và ăn mừng sự đơn sơ của đức tin nơi một mình Chúa Giê-su.


Tin đơn giản hơn nhiều so với không tin.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon