Chìa khóa để chiến thắng thất vọng

Chìa khóa để chiến thắng thất vọng

Tôi không làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời thành vô hiệu; vì nếu nhờ Kinh Luật mà được tuyên xưng công chính thì Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích. GALATI 2:21

Tôi biết sự thất vọng là như thế nào bởi vì tôi đã trải qua nhiều năm sống trong cuộc sống thất vọng. Tôi biết Đức Chúa Trời là ai, nhưng tôi biết rất ít về ân điển của Ngài và cách sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Kể từ đó, tôi đã học được rằng khi tôi cảm thấy thất vọng, hầu như luôn luôn là vì tôi đang cố gắng làm điều gì đó xảy ra bằng sức riêng của mình thay vì chờ đợi Chúa làm cho điều đó xảy ra. Nếu tôi thất vọng, đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang hành động độc lập thay vì nương cậy vào Ngài và nhận được ân điển của Ngài.

Bạn có nản lòng không? Trong các mối quan hệ của bạn? Trong sự nghiệp của bạn? Trong bước đi của bạn với Chúa? Bạn có đang vật lộn với một khía cạnh nào đó trong tính cách đang gây rắc rối cho bạn hay có một thói quen cụ thể nào đó trong cuộc sống mà bạn không thể từ bỏ?

Sự thất vọng đến từ việc cố gắng làm điều gì đó mà bạn không thể tự mình làm được. Chúa là Đấng duy nhất có thể khiến mọi việc xảy ra cho bạn trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ thất vọng nếu bạn cố gắng làm mọi việc mà không có Ngài. Nhưng ngay khi bạn nói: “Chúa ơi, con không thể tự mình làm việc này, vì vậy con giao nó cho Ngài. Con sẵn lòng làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu con làm, nhưng con cần ân điển (quyền năng) của Ngài để làm được điều đó”—khi bạn chân thành cầu nguyện lời cầu nguyện đó, bạn sẽ bắt đầu vui hưởng sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời.


Hãy buông bỏ và tin cậy Chúa làm điều mà chỉ Ngài mới có thể làm. Hãy để Chúa là Chúa trong cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon