Lòng biết ơn mỗi ngày

Lòng biết ơn mỗi ngày

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. Thi thiên 100:4

Những người biết ơn là một niềm vui cho ai gần họ. Có những người trải qua cuộc đời cằn nhằn, phàn nàn và vô ơn, nhưng cũng có những người trải qua cuộc sống vui vẻ, lạc quan và đầy lòng biết ơn. Chắc chắn là tôi thích ở gần những người vui vẻ, lạc quan và biết ơn hơn—còn bạn thì sao?

Thái độ biết ơn của chúng ta không chỉ làm cho chúng ta vui vẻ hơn khi ở bên, mà còn cho thấy mức độ trưởng thành thuộc linh mới khi chúng ta tiến sâu hơn với Chúa. Càng đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta càng nhận thức rõ hơn về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta, và chúng ta càng trở nên biết ơn một cách tự nhiên.

Nếu ai đó không biết ơn về những điều Chúa đã ban cho họ, tại sao họ lại nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho họ nhiều hơn nữa? Một tấm lòng biết ơn cho Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta là những người quản lý tốt đối với những gì Ngài đã ban cho chúng ta và chúng ta có thể nhận được nhiều phước lành hơn nữa nếu có tấm lòng và thái độ đúng đắn.

Lần tới khi bạn cảm thấy mình vô ơn, hãy dừng lại và ca ngợi Chúa vì những gì Ngài đã làm trong cuộc đời bạn. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình chỉ có một ít, hãy ca ngợi Chúa vì những gì bạn có. Khi bạn làm thế, bạn có thể ngạc nhiên về cách Ngài sẽ ban thưởng cho tấm lòng biết ơn của bạn.


Hãy nhìn xung quanh bạn và tìm một điều gì đó để biết ơn—một mối quan hệ, một sự chu cấp, một chiến thắng trong quá khứ, một câu trả lời cho lời cầu nguyện. Không có gì là quá nhỏ để ngợi khen Chúa cho ngày hôm nay!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon