Người làm theo lời

Người làm theo lời

Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. GIACƠ 1:22

Một phần quan trọng của việc sống trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời là học cách trở thành những người làm theo Lời Chúa chứ không phải chỉ là những người nghe. Nếu chúng ta đọc và nghe Lời Chúa, nhưng lại lơ là làm theo những chỉ dẫn mà Lời Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ sống thiếu điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình.

Chính lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời—và chỉ lẽ thật đó thôi—sẽ giải phóng chúng ta. Để chân lý đó có tác dụng trong cuộc sống của chúng ta, điều thiết yếu là chúng ta phải thực hành nó. Việc tuân theo Lời Ngài là điều mang lại bình an, niềm vui và một cuộc sống được ban phước theo nhiều cách.

Điểm mấu chốt là: Đức Chúa Trời là Đấng Trợ Giúp của bạn. Ngài là Đấng Chữa Lành của bạn. Ngài có một kế hoạch cá nhân cho cuộc đời bạn trong Lời của Ngài. Bạn càng đọc, nghiên cứu và vâng theo Lời Ngài, thì bạn càng có thể biết kế hoạch đó là gì và sau đó bắt đầu thực hiện từng bước một. Việc tuân theo Lời Chúa đòi hỏi sự kiên định và quyết tâm dứt khoát—đó là một tiến trình hàng ngày. Càng học Lời Chúa, bạn càng học cách yêu mến Lời ấy. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn khám phá ra những chỉ dẫn và lời hứa của Đức Chúa Trời trong Lời Ngài. Bạn sẽ luôn muốn quay lại để biết thêm!


Bạn sẽ bước đi trong chiến thắng nếu bạn quyết định làm theo lời Chúa

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon