Không còn bất an

Không còn bất an

Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài. THI THIÊN 9: 10

Mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua một mức độ bất an nào đó. Lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều muốn bước ra ngoài và làm điều gì đó, nhưng khi nghĩ đến điều đó, sự bất an khiến chúng ta bị đóng băng. Nhưng đây không phải là kế hoạch của Chúa cho cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta bước ra trong đức tin và sự tin quyết.

Sự bất an cố gắng hành hạ chúng ta để chúng ta đâm ra nghi ngờ và đau khổ đến nỗi chúng ta sẽ bị ngăn cản không thể làm những gì Chúa muốn chúng ta làm và nhận được tất cả những gì Chúa dành cho chúng ta.

Chúng ta có thể sống mà không cảm thấy bất an bằng cách xây dựng đức tin của mình trên những gì Đức Chúa Trời đã phán trong Lời Ngài. Khi chúng ta mở miệng và thú nhận những gì Chúa nói với chúng ta và về chúng ta, Lời Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi, bất an và không chắc chắn.

Nếu bạn thấy mình đang cố gắng tránh đối mặt với một số vấn đề trong cuộc sống vì sợ hãi hoặc bất an, tôi khuyến khích bạn cầu nguyện và xin Chúa làm cho bạn điều Ngài đã hứa trong Lời Ngài—đi trước và mở đường cho bạn.


Hãy cầu xin Chúa củng cố bạn trong con người bên trong, để sức mạnh và quyền năng của Ngài có thể lấp đầy bạn, và để bạn không bị cám dỗ khuất phục trước sự sợ hãi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon