Chúa Có Thể – Chúa Luôn Ổn Định

Chúa Có Thể - Chúa Luôn Ổn Định

Hê-bơ-rơ 13:8, “Chúa Cứu Thế Giê-su hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.”

Chồng tôi, Dave, là một tấm gương tuyệt vời về người kiên định sống bình an và vững vàng. Anh thường nhắc tôi về một hòn đá, một trong các danh xưng của Chúa Giê-xu.

Bạn thấy đó, giống như hòn đá vững vàng, Chúa Giê-su không hề thay đổi. Tác giả Hê-bơ-rơ nói Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.

Tôi từng tranh chiến để sống với cùng sự bình an và vững vàng mà Dave có. Một ngày tôi hạnh phúc, ngày tiếp theo tôi buồn. Cuối cùng, tôi nhận ra điều khiến Dave rất bình an: Anh ấy tin cậy vào Đức Chúa Trời bất biến. Anh biết dù chuyện gì xảy ra, Chúa vẫn sẽ y nguyên.

Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ở với chúng ta mọi lúc, là Đấng Toàn Năng (xem Sô-phô-ni 3:17)-toàn năng để giúp chúng ta chiến thắng và sống bởi Lời bất biến và Thánh Linh của Ngài.

Đức Chúa Trời của chúng ta có thể và Ngài luôn ổn định. Tại sao bạn không tin cậy Ngài hôm nay? Khi bạn nhận ra rằng dù có chuyện gì đi nữa, Chúa vẫn y nguyên, và bạn đặt đời sống bạn trên bản chất bất biến của Ngài, bạn có thể vui hưởng sự vui thỏa liên tục, điềm đạm mà Ngài muốn cho bạn. Tại sao lại không bắt đầu hôm nay?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi Ngài thừa sức và bất biến! Ngài là Đấng bất biến duy nhất trên đời này. Con biết dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con có thể nương cậy vào Ngài và tin cậy bản chất bất biến của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon