Chúa Có Thể Dọn Dẹp Mớ Hỗn Độn

Chúa Có Thể Dọn Dẹp Mớ Hỗn Độn

Hê-bơ-rơ 11:6, “Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.”

Trong suốt thời thơ ấu tôi đã bị lạm dụng nghiêm trọng. Cuộc đời tôi thật kinh khủng! Tôi không nhớ mình có từng thật sự hạnh phúc hay không, cho tới những năm tôi hai mươi. Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn, cảm xúc tôi là một mớ hỗn độn…mọi thứ đều hỗn độn!

Nhưng cảm tạ Chúa, tôi đã không sống mãi như thế! Chúa đã xử lý tôi, thay đổi tôi và giúp tôi vượt qua tất cả. Giờ tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chúa, sự bình an thật, sự vui mừng và các mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè, và tôi đang làm điều Chúa đã kêu gọi tôi làm.

Hê-bơ-rơ 11:6 bảo chúng ta rằng Chúa ban thưởng cho những ai siêng năng tìm kiếm Ngài. Tôi đã khám phá ra rằng bất cứ thứ gì tôi hy sinh để đến gần Chúa hơn và vâng lời Ngài, thì tôi nhận lại từ Ngài gấp nhiều lần hơn. Và những gì Ngài ban cho tôi luôn tốt hơn nhiều.

Có thể bạn nghĩ, nhưng bà Joyce ơi, bà không biết tôi đang trải qua chuyện gì đâu. Nó khó lắm!

Tôi hiểu-tôi cũng đã trải qua một số chuyện thực sự khó khăn. Nhưng Chúa sẽ ban thưởng những người tìm kiếm Ngài. Hãy quyết tâm tìm kiếm Ngài giữa lúc khó khăn của bạn. Ngài thừa sức để dọn dẹp các mớ hỗn độn của bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin Ngài có thể dọn sạch các mớ hỗn độn của con. Thay vì mắc kẹt trong các nan đề của con, hôm nay con thật lòng tìm kiếm Ngài và trông đợi Ngài làm điều tốt lành trong con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon