Yên Ninh Trong Chúa Giê-su

Yên Ninh Trong Chúa Giê-su

Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm (sum suê) trái; vì ngoài ta [bị cắt khỏi sự hiệp nhất quan trọng với Ta], các ngươi chẳng làm chi được. GIĂNG 15:5

Đức Chúa Trời muốn chúng ta hoàn toàn phụ thuộc và tin cậy Ngài như nhánh nho dính vào gốc nho. Chúng ta sẽ không khôn ngoan nếu đặt sự tin cậy nơi xác thịt—của chúng ta hay của bất kỳ ai khác.

Đã bao nhiêu lần bạn tin vào sức mạnh của chính mình và thất bại thảm hại? Đã bao nhiêu lần người khác làm bạn thất vọng sau khi bạn đặt niềm tin vào họ? Đã bao nhiêu lần bạn thất vọng khi người khác khước từ bạn hoặc không thực hiện điều bạn mong đợi? Chúa cho phép chúng ta thất vọng hết lần này đến lần khác cho đến khi chúng ta học cách nương dựa Ngài và chỉ tin cậy nơi Ngài mà thôi.

Tôi không có ý rằng chúng ta không nên tin tưởng người khác, nhưng chúng ta cần nhận ra rằng họ không hoàn hảo và họ có thể làm chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không làm chúng ta thất vọng! Ngài luôn ở bên chúng ta, luôn vì chúng ta và là Đấng duy nhất chúng ta có thể đặt trọn niềm tin.


Hãy có mối quan hệ tốt với mọi người, nhưng đừng trao cho họ sự tin cậy chỉ thuộc về Chúa!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon