Chúa Giê-su, Chúa Bình An

Chúa Giê-su, Chúa Bình An

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an [của chính] ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. [Đừng để bản thân bị kích động và quấy rầy nữa; và không cho phép mình sợ hãi và bị đe dọa, hèn nhát và bất ổn.] GIĂNG 14:27

Khi căng thẳng, chúng ta thường cố loại bỏ những thứ đang gây ra vấn đề cho mình. Nhưng nguồn gốc của căng thẳng không thật sự là những khó khăn, hoàn cảnh hay tình huống của chúng ta. Căng thẳng xảy ra khi chúng ta tiếp cận vấn đề với quan điểm của thế gian hơn là đức tin nơi Chúa Giê-su Christ, Chúa Bình An.

Chính huyết Chúa Giê-su đã mua sự bình an của chúng ta. Sự bình an là của chúng ta như một món quà từ Chúa, nhưng chúng ta cần sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận cuộc sống của mình. Chúng ta không thể có sự lo lắng, thất vọng, cay đắng, xung đột và xúc phạm, hoặc thái độ cứng nhắc, theo chủ nghĩa luật pháp mà vẫn vui hưởng sự bình an của Đức Chúa Trời.

Mặc dù chúng ta sẽ gặp phải những nan đề đáng lo ngại cần giải quyết, nhưng chúng ta có thể có sự bình an của Chúa Giê-su vì Ngài đã đắc thắng thế gian và tước bỏ quyền lực gây hại cho chúng ta của thế gian này (Giăng 16:33). Ngài để lại cho chúng ta quyền “ngưng cho phép” bản thân “bị kích động và quấy rối”! Sự bình an sẵn có; tất cả những gì bạn phải làm là chọn nó!

Chúa Giê-su, Chúa Bình An, Đấng sống bên trong những ai đã đón nhận Ngài, biết và sẽ bày tỏ cho chúng ta những hành động cụ thể để thực hiện trong mọi hoàn cảnh giúp dẫn chúng ta vào sự bình an.


Những gì chúng ta có thể làm thành trong Đấng Christ sẽ thật đáng kinh ngạc nếu chúng ta sống mỗi ngày trong sự bình an của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon