Lời Cầu Nguyện Kết Ước

Lời Cầu Nguyện Kết Ước

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va [lăn và đặt từng gánh nặng của bạn lên Ngài], Và nhờ cậy (dựa vào, trông cậy, và tin tưởng) nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. THI THIÊN 37:5

Khi chúng ta bị cám dỗ lo lắng hoặc bận tâm đến một tình huống nào đó trong cuộc sống, thì chúng ta có thể cầu nguyện “lời cầu nguyện phó thác”. Chúa can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta giao phó cho Ngài.

Trong cuộc sống của tôi, tôi thấy rằng mình càng cố tự lo liệu mọi thứ thì cuộc sống càng trở nên hỗn độn. Tôi khá độc lập và cảm thấy khó hạ mình và thừa nhận rằng tôi cần giúp đỡ. Tuy nhiên, khi cuối cùng tôi đầu phục Chúa trong những lĩnh vực này và tìm thấy niềm vui khi trao mọi lo lắng của mình cho Ngài, tôi không thể ngờ rằng mình đã sống quá lâu dưới áp lực quá lớn dường ấy.

Hãy phó thác cho Chúa con cái, hôn nhân, các mối quan hệ của bạn và đặc biệt là bất kỳ điều gì bạn có thể bị cám dỗ lo lắng. Chỉ có Chúa mới thực sự biết điều gì cần làm thành, và Ngài là Đấng duy nhất có đủ tư cách để làm thành điều đó. Càng chân thành phó thác cho Chúa bao nhiêu, chúng ta càng đến gần Ngài và càng hạnh phúc bấy nhiêu.


Một tín đồ trưởng thành là một tín đồ có thể tin cậy Chúa Cha khi mọi việc dường như không hợp lý.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon