Chúa Giê-Su Là Tấm Gương Của Chúng Ta?

Chúa Giê-Su Là Tấm Gương Của Chúng Ta?

Đức Chúa Trời là sự yêu thương. —1 Giăng 4:8

Tình yêu thương có thể thấy được. Nó được nhìn thấy qua bông trái của Thánh Linh làm việc trong đời sống chúng ta, trong cách ứng xử của chúng ta và cách ta đối xử với mọi người. Tình yêu thương có nhiều khía cạnh hay nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu thương thể hiện. Ví dụ, khi một chiếc nhẫn kim cương được đưa lên trước ánh sáng, nó lấp lánh nhiều cách khác nhau tuỳ vào hướng nó được xoay. Tôi cũng tin tình yêu thương cũng lấp lánh theo những cách khác nhau tuỳ vào cách chúng ta nhìn nó.

1 Cô-rinh-tô 13:4-7 cho ta ví dụ về nhiều góc cạnh của tình yêu thương:

  • Ÿ Tình yêu thương hay nhẫn nhục – nó có khả năng chịu đựng trong một thời gian dài.
  • Ÿ Tình yêu thương không bao giờ ghen tị – nó không muốn thứ nó không có.
  • Ÿ Tình yêu thương không khoe khoang hay tự phụ – không tập chú vào bản thân.
  • Ÿ Tình yêu thương không khiếm nhã.
  • Ÿ Tình yêu thương không tìm tư lợi.
  • Ÿ Tình yêu thương không ghi nhớ việc ác.
  • Ÿ Tình yêu thương không bao giờ bỏ cuộc!

Đây là vài cách mà ta phải yêu thương người khác…cũng là cách Chúa yêu thương chúng ta. 1 Giăng 4:8 nói Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ngài yêu chúng ta và đã cứu chúng ta, vì thế bây giờ ta có thể chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác.

Để bắt chước Chúa, ta phải nhìn xem Chúa Giê-su, một sự thể hiện trọn vẹn về Đức Chúa Trời, Ngài sống và bày tỏ tất cả những gi mà tình yêu thương được mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 13. Ngài luôn hành động trong tình yêu thương trong mỗi hoàn cảnh, cả khi người ta chống lại Ngài.

Cô-lô-se 3:12-14 nói rằng đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa…thì trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương…” Như Chúa Giê-su, chúng ta hãy mặc lấy tình yêu thương và chọn làm theo tấm gương của Ngài, đem tôn kính và vinh hiển cho Đức Chúa Trời.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài đã cho con thấy thế nào là tình yêu thương bằng cách Ngài yêu con trước. Xin giúp con làm theo tấm gương của Chúa Giê-su và sống đầy đủ các khía cạnh của tình yêu thương trong đời sống hàng ngày của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon