Từ Hố Sâu Đến Cung Điện

Từ Hố Sâu Đến Cung Điện

Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời [ngươi] xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa.

Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. . . Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. SÁNG THẾ KÝ 41:39–40

Một hố sâu là một con mương, một cái bẫy hoặc một cạm bẫy. Nó nói đến sự hủy diệt. Sa-tan luôn muốn đưa chúng ta xuống hố sâu.

Giô-sép bị các anh bán làm nô lệ. Họ thực sự đã ném ông xuống một cái hố và định để ông chết ở đó, nhưng Chúa có kế hoạch khác. Cuối cùng, Giô-sép bị bán làm nô lệ ở Ai Cập, bị bỏ tù vì không chịu thỏa hiệp trong sự chính trực của mình. Tuy nhiên, Giô-sép đi đâu cũng được Chúa ban ơn. Cuối cùng, Giô-sép được thăng chức vào cung vua, vị trí thứ hai chỉ sau Pha-ra-ôn.

Làm thế nào Giô-sép đi từ hố sâu đến cung điện? Tôi tin rằng đó là nhờ giữ thái độ tích cực, từ chối sự cay đắng và chọn cách mạnh dạn tin cậy Chúa. Mặc dù nhiều lần có vẻ như ông đã bị đánh bại, nhưng ông không từ bỏ việc tin cậy Chúa.

Giô-sép có một thái độ đúng đắn. Ông biết Chúa đang kiểm soát ngay cả khi dường như hoàn cảnh trong cuộc đời ông đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này cũng đúng trong cuộc đời bạn. Nếu bạn giữ thái độ tích cực, biết rằng Chúa đang tể trị, thì Ngài có thể đưa bạn từ hố sâu đến cung điện theo cách mà bạn không thể tưởng tượng được.


Bất kể bạn bắt đầu ở đâu, bạn có thể có một kết thúc tuyệt vời!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon