Chúa Giê-su Và Cảm Xúc

Chúa Giê-su Và Cảm Xúc

Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. HÊ-BƠ-RƠ 4:15

Theo tác giả Hê-bơ-rơ, Chúa Giê-su đã trải qua và chịu đựng mọi cảm xúc mà bạn và tôi trải qua, nhưng không hề phạm tội. Ngài không phạm tội vì Ngài không nhượng bộ những cảm xúc sai lầm của mình. Ngài biết Lời Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống vì Ngài đã dành nhiều năm nghiên cứu Lời Chúa trước khi bắt đầu chức vụ của mình. Bạn và tôi sẽ không thể vượt qua cảm xúc của mình nếu không có sự hiểu biết sâu sắc trong Lời Chúa.

Khi ai đó làm tổn thương tôi và tôi cảm thấy tức giận hoặc khó chịu, thì tôi cầu nguyện: “Chúa Giê-su ơi, con rất vui vì Ngài hiểu những gì con đang cảm nhận ngay giờ này và Ngài không lên án con vì đã cảm thấy như vậy. Con không muốn chìu theo cảm xúc của mình. Xin giúp con tha thứ cho những người đã phạm tội với con và giúp con không coi thường, trốn tránh hoặc tìm cách trả đũa họ vì những tổn hại mà họ đã gây ra cho con.”

Bất kể sự cám dỗ đến lúc nào và như thế nào, Đức Chúa Trời giúp chúng ta có thể chống lại nó. Nhưng chúng ta cần biết Lời Ngài và nương cậy Ngài để được giúp đỡ. Chúng ta không thể làm điều này bằng sức riêng của mình; chính Lời và Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta chống lại cám dỗ! Cảm thấy bị cám dỗ không sai, nhưng thật sai nếu chúng ta đầu hàng trước cám dỗ.


Quản lý cảm xúc của bạn—đừng để chúng quản lý bạn!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon