Chúa không từ chối bạn

Chúa không từ chối bạn

Dù cha mẹ bỏ tôi, Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi. Thi thiên 27:10

Chúng tôi đã được tạo ra để chấp nhận, không từ chối. Bị từ chối là bị vứt bỏ vì không có giá trị hoặc không được mong muốn, nhưng Đức Chúa Trời thì ngược lại. Ngài kéo bạn đến với Ngài, và Ngài coi bạn là cực kỳ giá trị. Việc Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su chết thay cho bạn chứng tỏ rằng bạn được Đức Chúa Trời yêu thương và quý trọng.

Nếu bạn đã phải vật lộn với các vấn đề về hình ảnh bản thân trong cuộc sống, thì đó có thể là do gốc rễ của sự từ chối. Nỗi đau tinh thần của sự từ chối là một trong những loại sâu sắc nhất được biết đến. Đặc biệt nếu sự từ chối đến từ người mà chúng ta yêu thương hoặc mong đợi sẽ yêu thương chúng ta, chẳng hạn như cha mẹ hoặc vợ/chồng. Vượt qua sự từ chối chắc chắn không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta có thể vượt qua nó nhờ tình yêu của Chúa Giê Su Ky Tô.

Trong Ê-phê-sô 3:18, Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh rằng họ sẽ biết “bề rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu” của tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Ông cho biết kinh nghiệm này vượt xa kiến thức đơn thuần.

Hãy theo dõi tất cả những cách mà Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn, và điều đó sẽ giúp bạn vượt qua sự từ chối mà bạn có thể đã trải qua từ những người khác. Mỗi khi Chúa ban ơn cho bạn, Ngài đang cho bạn thấy rằng Ngài yêu bạn. Có nhiều cách Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn mọi lúc. Tôi khuyến khích bạn bắt đầu theo dõi những điều đó ngay hôm nay.

Sự mặc khải sâu sắc về tình yêu của Chúa dành cho bạn sẽ tiêu diệt mọi gốc rễ của sự từ chối.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon