Khi bạn cảm thấy sợ hãi

Khi bạn cảm thấy sợ hãi

Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta. Êsai 41:10

Một trong những lợi ích dành cho chúng ta với tư cách là những người tin Chúa là không sợ hãi. Nếu nỗi sợ hãi đã chế ngự bạn trong quá khứ, bạn có thể thoát khỏi nó. Với sự giúp đỡ của Chúa, bạn có thể học cách vượt qua nỗi sợ hãi và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống sung túc mà Chúa đã hoạch định cho bạn.

Ngay cả khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta không cần phải nhượng bộ cảm giác đó. Chúng ta có thể tiến tới và hành động theo những gì Chúa đang kêu gọi chúng ta làm, bởi vì Chúa sẽ ở bên chúng ta để bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta vượt qua. Ngài sẽ giúp chúng ta, đi trước chúng ta để chiến đấu thay cho chúng ta, và giúp chúng ta chiến thắng khi chúng ta vâng lời Ngài.

Thông điệp “đừng sợ vì ta ở cùng ngươi” được thể hiện xuyên suốt Kinh thánh. Chúa không muốn chúng ta sợ hãi, vì sợ hãi ngăn cản chúng ta tiến tới và làm tất cả những gì Ngài đã hoạch định cho chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta và muốn ban phước cho chúng ta, nhưng sự sợ hãi ngăn cản chúng ta trải nghiệm điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Thái độ tốt nhất mà một tín đồ Đấng Christ có thể có đối với sự sợ hãi là: “Sự sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời, và tôi sẽ không để nó điều khiển đời sống mình! Tôi sẽ đương đầu với sự sợ hãi. Tôi sẽ không đầu hàng trước sự sợ hãi. Khi tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sẽ tiếp tục tiến bước vì tôi biết Thượng Đế ở cùng tôi.”


Chúa Giê-xu là Đấng Giải Cứu của bạn. Khi bạn đến gần Ngài hơn, Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi sự sợ hãi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon