Chúng Ta Làm Gì?

Chúng Ta Làm Gì?

Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. —Galati 6:9

Trong thế giới chúng ta sống, ta sẽ có đủ thứ nan đề, có lắm thất vọng và có nhiều khó khăn. Cuộc sống là như vậy. Vậy, khi biết điều này rồi thì chúng ta làm gì?

Chúng ta phải cứ vững vàng và bền đỗ. Nói cách khác, câu trả lời là không bao giờ bỏ cuộc! Dù chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta đi nữa, chiến thắng là ở chỗ ta không bỏ cuộc.

Hãy nhớ rằng trong lúc ta rơi vào hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng”, Thánh Linh đang làm công việc vĩ đại nhất của Ngài trong chúng ta. Ngài không bị các hoàn cảnh làm cho dao động. Nếu bạn và tôi tin cậy Ngài, chúng ta cũng không được dao động. Ngài không chỉ ở trong đời sống chúng ta trong những lúc thuận cảnh mà thôi, mà cả trong những lúc nghịch cảnh nữa.

Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi điều nếu ta cứ ở đó và đi theo Ngài. Điều này có nghĩa ta sốt sắng trong sự cầu nguyện, không nao sờn trong quyết định của mình, không dao động trong đức tin và quyết chí đứng vững vàng trên Lời Chúa và các lời hứa của Ngài cho chúng ta.

Quá nhiều lần chúng ta có thể bị chệch mục tiêu vì mọi sự có vẻ chậm chạp. Đúng vậy, kẻ thù thích đề cập điều đó! Nhưng hãy nhớ, có thể đó là lúc Chúa đang làm công việc tuyệt vời nhất của Ngài. Bạn thấy đấy, vấn đề không hoàn toàn là bạn và tôi mà thôi. Công việc của Chúa trong chúng ta là sự chuẩn bị cho công việc Ngài muốn làm qua chúng ta!

Tôi biết cuộc đời có lúc khó khăn. Nhưng tôi cũng biết rằng Chúa sẽ giúp ta nếu ta cứ vững vàng. Nào ta hãy đứng trên Galati 6:9: “Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt.”

Vậy hãy để tôi hỏi lại câu đó một lần nữa: Chúng ta làm gì? Câu trả lời của tôi là, không bao giờ bỏ cuộc! Câu trả lời của bạn là gì?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin Ngài đang làm việc trong đời sống con, ngay cả trong những lúc khó khăn. Hôm nay, con chọn để cứ vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc vâng lời Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon