Công Trình Đang Thi Công

Công Trình Đang Thi Công

. . . Lời của Đức Chúa Trời . . . cũng hành động trong anh em có lòng tin [thực hành quyền năng siêu phàm của lời Chúa đối với những ai vâng theo và tin và dựa vào nó]. 1 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 2:13

Tôi khích lệ bạn mỗi ngày hãy nói rằng: “Chúa đang làm việc trong tôi—Ngài đang thay đổi tôi!” Nói ra những điều Lời Chúa phán, không phải những gì bạn cảm nhận. Khi chúng ta chỉ nói về cảm xúc của mình, thì Lời Chúa khó hành động trong chúng ta một cách hiệu quả.

Khi chúng ta bước ra để trở thành tất cả những gì chúng ta có thể trở thành trong Đấng Christ, thì chúng ta thường mắc một số sai lầm—mà mọi người đều mắc phải. Nhưng áp lực sẽ giảm bớt khi chúng ta nhận ra rằng Chúa chỉ mong đợi chúng ta làm tốt nhất có thể. Ngài không mong đợi chúng ta trở nên hoàn hảo. Nếu chúng ta hoàn hảo, chúng ta sẽ không cần Đấng Cứu Rỗi. Tôi tin rằng Chúa sẽ luôn để lại một số khiếm khuyết nhất định trong chúng ta, để chúng ta biết chúng ta cần Chúa Giê-su mỗi ngày biết bao.

Tôi không phải là một diễn giả hoàn hảo. Có những lúc tôi nói sai cách, có những lúc tôi tin rằng mình nghe từ Chúa nhưng rồi phát hiện ra rằng mình đã nghe từ chính mình. Có nhiều lần tôi thiếu hoàn hảo. Tôi không có niềm tin hoàn hảo, thái độ hoàn hảo, suy nghĩ và cách thức hoàn hảo.

Chúa Giê-su biết điều này sẽ xảy ra với tất cả chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài đứng ở giữa sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời và sự bất hảo của chúng ta. Ngài liên tục cầu thay cho chúng ta vì chúng ta liên tục cần được cầu thay (Hê-bơ-rơ 7:25).


Chúng ta không nên tin rằng Chúa chỉ chấp nhận chúng ta nếu chúng ta biểu hiện một cách hoàn hảo. Chúng ta có thể tin lẽ thật rằng Chúa chấp nhận chúng ta “trong Con Yêu Dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 1:6).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon