Đấng Làm Cho Đầu Chúng Ta Ngẫng Lên

Đấng Làm Cho Đầu Chúng Ta Ngẫng Lên

Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Thi Thiên 3:3

Chúa có chương trình tốt lành cho bạn và Ngài muốn bạn vui hưởng cuộc sống của mình. Ngài không muốn bạn sống với tinh thần nặng nề, tuyệt vọng, ngã lòng hay chán nản. Tin tốt là, thái độ, cách nhìn hay cái nhìn hướng ngoại của bạn có thể thay đổi nếu bạn ngửa trông Chúa và để Ngài nâng bạn lên.

Tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Hãy suy gẫm câu “Đấng làm cho tôi ngước đầu lên”. Khi một người đi đâu đó mà cúi đầu xuống, chúng ta đưa ra kết luận là người đó đang buồn hoặc tuyệt vọng. Nếu đó là điều mà bạn cảm nhận, hãy biết rằng hôm nay Chúa có thể khiến bạn ngẩng cao đầu và nâng đỡ tâm linh bạn.

Hãy nhớ, Chúa có một kế hoạch tốt lành với tương lai và hy vọng cho mỗi chúng ta. Bởi vì Ngài ở cùng với chúng ta, chúng ta có thể nghĩ và nói theo ý muốn của Ngài. Chúng ta có thể tập luyện để luôn lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Và khi hoàn cảnh chúng ta gặp phải nhiều khó khăn thách thức, chúng ta có thể trông đợi Chúa đem đến điều tốt lành qua chính những nghịch cảnh đó giống như lời Ngài đã hứa trong Lời Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài là sự vinh hiển của con và là Đấng làm cho con ngước đầu lên. Con chọn để trông xem nơi Ngài. Xin giúp con luôn luôn tập chú vào Ngài và tin cậy Ngài để ngày hôm nay kế hoạch tốt lành của Ngài được thực thi trên đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon