Sự khôn ngoan trong sự chờ đợi trong yên lặng

Sự khôn ngoan trong sự chờ đợi trong yên lặng

Còn Ma-ri thì ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. Luca 2:19

Có một sự khôn ngoan lớn trong việc học cách yên lặng suy ngẫm về điều mà các em cảm thấy Chúa đã phán với mình, đặc biệt là khi các em không chắc chắn chính xác điều đó sẽ diễn ra như thế nào.

Bạn có thể cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã hứa một điều gì đó cho con cái bạn, nói về một hướng đi mới cho sự nghiệp của bạn, hướng dẫn bạn thực hiện một số thay đổi trong tính cách của mình—bất kể đó là gì, nếu bạn tin cậy Đức Chúa Trời, hãy kiên nhẫn chờ đợi và suy ngẫm về những gì Chúa đã ban cho bạn. nói, Ngài sẽ chỉ cho bạn chính xác cách hợp tác với kế hoạch của Ngài.

Mary đã có một số điều khá tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của cô ấy. Cô chỉ là một thiếu nữ yêu mến Chúa khi một thiên thần của Chúa hiện ra với cô và nói với cô rằng cô sẽ trở thành mẹ của Con Thiên Chúa. Nhưng bất cứ điều gì Ma-ri có thể nghĩ hoặc cảm thấy, bà đã tin cậy Đức Chúa Trời, nói rằng: “Nguyện xin điều đó xảy ra cho tôi theo lời ngài” (Lu-ca 1:38 NASB).


Khi Chúa nói điều gì đó với chúng ta, nhiều lần chúng ta cần giữ điều đó cho riêng mình. Nếu Ngài nói với chúng ta những điều mà chúng ta không thực sự hiểu, những điều dường như vô nghĩa, thì chúng ta có thể noi theo gương của Ma-ri. Chúng ta có thể cân nhắc nhiều hơn một chút thay vì chạy đến người khác để xin lời khuyên. Sự nghi ngờ của người khác có thể hủy hoại niềm tin của bạn. Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm là giữ vững lời hứa của Đức Chúa Trời một cách yên lặng và cầu xin Ngài làm cho lời hứa đó trở nên rõ ràng hơn với bạn vào thời điểm hoàn hảo của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon