Để Cơn Bão Lắng Dịu

Để Cơn Bão Lắng Dịu

Thi Thên 46:1-2, “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển.”

Tôi đã đối diện rất nhiều giông bão trong cuộc đời-một sốgiông bão thì giống như các cơn bão chớp nhoáng vào giờ chiều, phổ biến vào mùa hè, một số giông bão thì lại giống như bão cấp bốn vậy.

Nếu tôi có học được điều nào về việc vượt qua những giông bão này thì đó là bài học giông bão không kéo dài mãi, và giữa lúc giông bão tôi không cần phải đưa ra những quyết định quan trọng.

Các suy nghĩ và cảm giác đều nhốn nháo giữa lúc khủng khoảng, nhưng đây chính là thời điểm chúng ta cần cẩn thận về việc đưa ra quyết định. Tôi thường nghĩ, hãy để cảm xúc dịu xuống trước khi quyết định.

Chúng ta phải giữ bình tĩnh và kỷ luật bản thân để tập trung vào điều mình có thể làm, và tin cậy Chúa làm điều ta không thể làm.

Thay vì chìm vào lo lắng và sợ hãi, hãy liên lạc với Chúa, Đấng nhìn xa hơn giông bão ấy và sắp đặt bức tranh lớn.

Ngài bảo đảm mọi sự rằng những gì cần xảy ra trong cuộc đời chúng ta sẽ xảy ra vào đúng thời điểm, hoạt động với tốc độ phù hợp và khiến chúng ta đến các điểm đến mà Ngài đã lập kế hoạch cho chúng ta một cách an toàn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết mình không thể kiểm soát mọi thứ, nên con sẽ làm những gì có thể làm và tin cậy Ngài làm điều con không thể làm. Các giông bão cuộc đời không kiểm soát con. Con tin các kế hoạch của Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon