Để Tình Yêu Chiến Thắng Tổn Thương Quá Khứ

Để Tình Yêu Chiến Thắng Tổn Thương Quá Khứ

Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. —Ê-phê-sô 3:19

Trong thời gian đầu hôn nhân của chúng tôi, Dave và tôi đã trải qua những năm khó khăn, phần lớn khó khăn đó là do tôi cần Chúa chữa lành cho tôi vì quá khứ tôi bị lạm dụng về tình dục, về cảm xúc và về lời nói từ cha tôi. Qua nhiều giọt nước mắt và những lúc khó khăn của việc chọn để tha thứ thay vì trả thù, Chúa đã giúp tôi vượt qua, và Ngài cũng sử dụng lời chứng của tôi để đem sự chữa lành đến cho cuộc đời của những người khác.

Khi Chúa chữa lành cho bạn khỏi tổn thương quá khứ, Ngài không chỉ muốn giúp bạn, nhưng Ngài cũng muốn kinh nghiệm của bạn trở thành một cánh cửa qua đó người khác có thể kinh nghiệm sự chữa lành tương tự.

Cuối cùng, tôi đã đi đến chỗ Chúa dẫn dắt tôi và Dave để đưa cha mẹ tôi tới St. Louis và mua nhà cho họ, đó là một điều rất khó khăn với tôi. Nhưng rốt cuộc thì cha tôi cũng đã xin lỗi tôi vì tất cả những gì ông đã làm và tiếp nhận Đấng Christ vào đời sống của mình. Tôi đã kinh nghiệm một cấp độ sức khỏe cảm xúc hoàn toàn mới vì tôi đã để Chúa chữa lành tôi qua quyền năng của sự tha thứ và để Ngài sử dụng sự phục hồi của tôi để chữa lành cha tôi.

Tất cả chúng ta đều bị thương tổn nhiều cách khác nhau. Sự cô đơn, thất vọng, sự hãi và bất an có thể làm ta tổn thương sâu sắc. Tôi không thể hoạt động vượt ra khỏi sự tổn thương từ quá khứ cho tới khi tôi đón nhận và kinh nghiệm tình yêu của Chúa và để Ngài lật ngược tình hình.

Đang khi bạn xử lý quá khứ của mình, hãy nhớ là Chúa yêu thương bạn cách sâu đậm. Kinh Thánh nói chúng ta chỉ toàn vẹn khi ta kinh nghiệm tình yêu của Đấng Christ, tình yêu quá đỗi rộng lớn mà bạn không bao giờ có thể hiểu hết. Khi bạn đón nhận tình yêu của Ngài, sự chữa lành sẽ bắt đầu trong tấm lòng của bạn và bạn sẽ được làm cho toàn vẹn bằng sự đầy trọn của tình yêu Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin Ngài có thể giúp con thắng hơn sự tổn thương và đau đớn của quá khứ và sử dụng sự chữa lành của con để giúp đỡ người khác. Xin giúp con kinh nghiệm tình yêu của Đấng Christ và làm cho con được toàn vẹn bằng sự đầy trọn của sự sống và quyền năng của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon