Đến Gần Ngài

Gia-cơ 4:5, “Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh này vô hiệu sao? “Thánh Linh ngự trong chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông.””

Bạn  có  muốn  gần Chúa  hơn  không?  Ngài  muốn  gần  hơn  với chúng ta. Câu Kinh Thánh ở trên nói Thánh Linh Ngài cư ngụ trong chúng ta và khao khát được chào đón bằng tình yêu ghen tuông. Vậy thì bạn có thể gần bao nhiêu?

Chúng ta luôn luôn có thể đến gần hơn trong mối quan hệ với Chúa. Đúng thế, chúng ta là những người quyết định mối quan hệ của chúng ta với Chúa sẽ gần tới mức nào. Dù Ngài sống trong chúng ta, Đức Thánh Linh không ép chúng ta có mối quan hệ với Ngài. Ngài muốn chúng ta chào đón Ngài trong đời sống chúng ta.

Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mối quan hệ và rất ước ao mối quan hệ với chúng ta. Ngài muốn nói chuyện với chúng ta, lắng nghe chúng ta, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta-đơn giản là trở thành một phần của đời sống chúng ta. Và chúng ta được lợi từ việc đó! Chúng ta được đổi mới khi thông công với Chúa. Các lợi ích của việc dành thời gian với Cha là vô tận.

Hỡi bạn, tôi khích lệ bạn không nao sờn trong việc tạo ra thời gian thông công với Cha. Ngài đang chờ đợi. Ngài đang nói, “Hãy đến với Ta…” Vậy lại gần…xem những gì Chúa dành cho bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài rất muốn thông công với con và việc đó làm con ngạc nhiên. Con cũng muốn gần Ngài nữa. Cảm ơn Ngài vì yêu thương con và đến gần con khi con đến gần Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon