Đức Tin Là Gì?

Đức Tin Là Gì?

Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Ha-ba-cúc 2:4

Đức tin là một từ rất phổ biến, nhưng đôi khi chúng ta lại biến nó trở nên phức tạp. Đức tin đơn giản là “niềm tin hoặc tin cậy tuyệt đối”, từ này cũng ngụ ý về lòng trung thành và sự cam kết.

Đức tin không phải là khái niệm lớn, phức tạp để nhấn mạnh. Đức tin thật trong Chúa đơn giản là nhìn nhận sứ điệp về sự chết và sống lại của Chúa Giê-su là tuyệt đối đúng. Nó xảy ra khi chúng ta nói rằng: “Nó không chỉ ý nghĩa với tôi, tôi còn sẵn sàng sống chết vì nó.”

Kinh Thánh chép rằng người công bình không thỏa hiệp sẽ sống bởi đức tin và sự trung tín. Một cách để nghĩ đến người công bình không thỏa hiệp là nghĩ về những người được trở nên ngay thẳng bởi sự chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá.

Bởi đức tin chúng ta được làm cho ngay thẳng, Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta như chính con yêu dấu của Ngài.

Hôm nay, tôi khích lệ bạn hãy trở lại những điều căn bản của đức tin. Hãy biết rằng khi bạn đặt đức tin nơi Ngài, bạn được làm cho ngay thẳng. Hãy sống bởi sự tin cậy của bạn vào Đức Chúa Trời, Đấng dang tay yêu thương rộng mở, sẵn sàng tiếp nhận bạn và yêu bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con rất biết ơn vì con có thể đặt đức tin nơi Ngài và trở nên công chính không thỏa hiệp. Hôm nay, con sống bởi đức tin nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon