Thể hiện lòng thương xót

Thể hiện lòng thương xót

Phước cho người đầy lòng thương, Vì sẽ được thương xót. Mathiơ 5: 7

Lòng thương xót có thể được định nghĩa là cho đi lòng tốt không được đáp lại. Bất cứ ai cũng có thể cho mọi người những gì họ xứng đáng. Cần phải có một người khao khát được gần gũi với Chúa để ban điều tốt lành cho mọi người khi họ không xứng đáng.

Revenge nói, “Bạn đã ngược đãi tôi, vì vậy tôi sẽ ngược đãi bạn.” Mercy nói: “Bạn đã ngược đãi tôi, nhưng tôi sẽ tha thứ cho bạn, phục hồi bạn và đối xử với bạn như thể bạn chưa bao giờ làm tổn thương tôi”. Thật là một phước lành để có thể cho và nhận lòng thương xót.

Lòng thương xót là một thuộc tính trong đặc tính của Đức Chúa Trời thể hiện qua cách Ngài đối xử với dân Ngài. Lòng thương xót là tốt cho chúng ta khi chúng ta đáng bị trừng phạt. Lòng thương xót chấp nhận và chúc phúc cho chúng ta khi chúng ta đáng bị từ chối hoàn toàn. Lòng thương xót hiểu những yếu đuối và bệnh tật của chúng ta và không phán xét và chỉ trích chúng ta.

Bạn có bao giờ cần Đức Chúa Trời hoặc con người bày tỏ lòng thương xót không? Tất nhiên, tất cả chúng ta làm một cách thường xuyên. Cách tốt nhất để nhận được lòng thương xót là bận rộn cho đi. Nếu bạn đưa ra phán xét, bạn sẽ nhận được sự phán xét. Nếu bạn cho lòng thương xót, bạn sẽ nhận được lòng thương xót. Hãy nhớ rằng, Lời Chúa dạy chúng ta rằng gieo gì gặt nấy. Hãy thương xót! Được may mắn!


Hãy đón nhận lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Bạn không thể cho đi thứ mà bạn không có.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon