Bạn có sẵn sàng để được đào tạo?

Bạn có sẵn sàng để được đào tạo?

Anh chị em hãy xem xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em. Giữa vòng anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. 1 Côrinhtô 1:26-27

Nhìn lướt qua các môn đệ mà Chúa Giê-su chọn cho chúng ta thấy rằng không phải lúc nào Chúa cũng chọn những người có vẻ đủ tiêu chuẩn. Không quan trọng bạn cảm thấy mình thiếu những ân tứ, tài năng, kinh nghiệm nào—Thượng Đế sẽ ban cho tất cả sự dạy dỗ và huấn luyện bạn cần để làm điều Ngài đã kêu gọi bạn làm.

Không phải lúc nào cũng thông thường, nhưng Chúa sẽ chuẩn bị cho bạn theo bất cứ cách nào Ngài chọn. Đôi khi nó là đào tạo chính thức, nhưng thường thì không. Chúa sẽ sử dụng mọi thứ trong cuộc sống của bạn để huấn luyện bạn nếu bạn sẵn lòng được huấn luyện. Thật buồn khi phải nói rằng nhiều người có những sứ mệnh tuyệt vời trong cuộc sống của họ, nhưng họ lại quá thiếu kiên nhẫn để trải qua quá trình chuẩn bị cần thiết để trang bị cho công việc.

Ê-xơ-tê phải có một năm chuẩn bị trước khi được phép ra mắt nhà vua. Trong mười hai tháng, cô kiên nhẫn trải qua quá trình thanh tẩy, và Đức Chúa Trời đã dùng cô để cứu dân tộc cô khỏi âm mưu độc ác của Ha-man.

Nếu bạn cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn cho một điều gì đó mà bạn tin rằng Chúa đang kêu gọi bạn làm, đừng để điều đó ngăn cản bạn. Anh ấy sẽ là huấn luyện viên của bạn. Tìm hiểu những gì Ngài đang dạy bạn trong mùa này và sẵn sàng bước ra khi có cơ hội.


Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho bạn để đạt được khải tượng mà Ngài đã ban cho bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon