Là chúa-mind

Là chúa-mind

Người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn. Vì người tin cậy nơi Ngài. Êsai 26: 3

Chúa Giê-su có mối tương giao liên tục với Cha trên trời của Ngài vì Ngài tập trung vào Đức Chúa Trời. Bạn chỉ có thể thông công trọn vẹn với ai đó khi tâm trí bạn hướng về người đó. Đây là một bài học chúng ta có thể học với tư cách là những người tin Chúa. Để được sống trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, điều quan trọng là chúng ta phải sống “có Chúa”.

Thật vô cùng phấn chấn khi nghĩ về lòng nhân từ của Thượng Đế và tất cả những công việc kỳ diệu mà Ngài đã thực hiện. Nếu bạn muốn kinh nghiệm chiến thắng, hãy dành thời gian thường xuyên suy ngẫm về sự vĩ đại vô song của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa và nhận biết sự tốt lành của Ngài là hai cách chắc chắn để bắt đầu vui hưởng cuộc sống.

Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ đem chúng ta vào mối thông công mật thiết với Ngài (Giăng 16:7). Nếu chúng ta chọn nghĩ về Chúa, điều đó sẽ đưa Ngài lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta sẽ bắt đầu vui hưởng mối tương giao với Ngài, Đấng mang lại niềm vui, bình an và chiến thắng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.


Chúa luôn ở bên chúng ta, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ về Ngài và ý thức được sự hiện diện của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon