Đức Tin Nhìn Thấy Bạn Qua Con Mắt Của Chúa

Đức Tin Nhìn Thấy Bạn Qua Con Mắt Của Chúa

Đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. —1 Giăng 4:4

Dù bạn đang đối diện điều gì trong cuộc sống, hay dù điều gì xảy đến trong tương lai của bạn, thì Chúa đã ban cho bạn đức tin cho điều đó rồi. Có thể nó không như bạn nghĩ, và có thể bạn không cảm thấy mình có những gì cần thiết để chiến thắng, nhưng đức tin nơi Chúa không căn cứ trên các hoàn cảnh hay cảm giác của bạn.

Kẻ thù muốn bạn tin rằng bạn không có cơ hội trong cuộc sống, rằng bạn quá yếu đuối, quá nghèo khổ, đủ thứ cái “quá” như thế. Nhưng Chúa có một cái nhìn khác về bạn. Chúa nhìn bạn qua con mắt tình yêu thương. Ngài nhìn bạn là ai trong Christ – bạn có thể trở thành những gì Ngài đã đầu tư trong bạn – không phải thứ bạn hoặc người khác nhìn.

Việc bạn nhìn bản thân như cách nhìn của Chúa dẫn tới một đời sống chiến thắng lớn lao.

Nhưng việc này cần đức tin. Bạn không thể chỉ nghe rằng Chúa yêu bạn và nhìn bạn là con cái Ngài – bạn phải tin điều đó. Cần đức tin để đi về phía trước và chiến thắng các thử thách của đời sống. Và đức tin chẳng ích lợi gì cho bạn nếu bạn không biết khai phóng đức tin. Bạn phải khai phóng đức tin của mình để nó hiệu quả. Chúng ta khai phóng đức tin qua lời nói, hành động, và tất nhiên qua sự cầu nguyện của chúng ta. Hành động là tùy thuộc vào chúng ta.

1 Giăng 4:4 là một câu Kinh Thánh mà các Cơ Đốc nhân trích dẫn rất nhiều, và hầu như bất cứ lần nào tôi nói câu này trong một hội thánh hay hội nghị, mọi người đều vỗ tay và reo hò. Nhưng có bao nhiêu người thật sự tin rằng Đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian?

Lẽ thật là Đấng ở trong bạn luôn lớn hơn, và Ngài yêu thương bạn. Vì thế hãy kéo dãn đức tin của bạn hôm nay và nhìn bản thân như cách Chúa nhìn bạn. Dù kẻ thù muốn bạn nhìn cái gì hay mọi việc trông thế nào đi nữa không quan trọng. Đức tin của chúng ta chiến thắng qua Đấng sống ở trong chúng ta!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin rằng Ngài yêu con và Ngài đã ban cho con quyền năng để chiến thắng. Là con của Ngài, con sẽ hành động trên đức tin mà Ngài đã ban cho con mỗi ngày, tin cậy nơi Ngài và chiến thắng mọi cản trở chắn lối con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon