Gươm Thánh Linh

Gươm Thánh Linh

Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Ê-PHÊ-SÔ 6:17

Những cuộc tấn công của Satan chống lại hội thánh đang dữ dội hơn bao giờ hết. Rất nhiều người trải qua những cuộc tấn công khủng khiếp vào tâm trí và chịu đựng sự sợ hãi.

Một người học cách ở trong Lời Chúa và để Lời Chúa ở trong mình sẽ có thanh gươm hai lưỡi để chiến đấu. Ở trong có nghĩa là cứ, tiếp tục hoặc cứ ở trong đó. Nếu bạn biến Lời Chúa thành một phần nhỏ trong cuộc đời mình, thì bạn sẽ chỉ nhận biết một phần lẽ thật và chỉ kinh nghiệm sự tự do hạn chế. Nhưng những người cứ ở trong lời Chúa sẽ nhận biết lẽ thật đầy đủ và kinh nghiệm sự tự do hoàn toàn.

Cuộc sống của tôi từng là một mớ hỗn độn vì tôi không biết gì về Lời Chúa. Trong nhiều năm, tôi là một Cơ đốc nhân yêu mến Đức Chúa Trời và tích cực trong công việc hội thánh, nhưng tôi không có sự đắc thắng nào vì tôi không biết Lời Chúa. Rất may, giờ đây tôi có thể làm chứng rằng Lời Chúa đã giúp tôi chiến thắng và nhận ra các cuộc tấn công của Sa-tan.

Học Lời Chúa và để Đức Thánh Linh sử dụng Lời Chúa bằng cách nói, hát hoặc suy gẫm những phân đoạn Kinh Thánh mà bạn cảm thấy Ngài đang đặt vào lòng bạn.


Nếu bạn giữ thanh gươm của mình, kẻ thù sẽ không nhanh chóng tiếp cận bạn. Hãy công bố lời Chúa!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon