Hãy Tích Cực

Hãy Tích Cực

. . . Vì ai đã biết ý Chúa (Đấng Cứu Thế), đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý (cảm xúc và mục đích) của Đấng Christ. 1 CÔ-RINH-TÔ 2:16

Từ khi tôi bắt đầu giữ tâm trí mình theo hướng tích cực, thì tôi không thể chịu được cảm giác tiêu cực. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thay đổi tốt trong đời sống mình từ khi tôi được giải cứu khỏi tâm trí tiêu cực và bây giờ tôi phản đối bất cứ điều gì tiêu cực.

Đây là điều tôi đề nghị bạn nếu bạn gặp khó khăn trong việc sống tích cực: Hãy cầu xin Đức Thánh Linh cáo trách mỗi khi bạn bắt đầu tiêu cực. Đây là một phần trong công việc của Ngài. Giăng 16:7–8 dạy chúng ta rằng Đức Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta về tội lỗi và thuyết phục chúng ta về sự công chính. Khi sự cáo trách đến, hãy xin Chúa giúp đỡ bạn. Đừng nghĩ rằng bạn có thể tự xử lý. Hãy nương cậy Ngài.

Tích cực không có nghĩa là chúng ta không đối mặt với thực tế. Kinh thánh nói rằng hãy làm theo mọi yêu cầu của khủng hoảng và đứng vững tại vị trí của mình (Ê-phê-sô 6:13). Vị trí của chúng ta là “ở trong Đấng Christ,” và trong Ngài, chúng ta luôn có hy vọng và tích cực vì không có gì là quá khó với Ngài. Chúa Giê-su luôn tích cực và đầy đức tin. Chúng ta có tâm trí của Chúa trong chúng ta và cùng với sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta có thể tích cực.


Hãy nghĩ như Chúa nghĩ, để bạn có thể trở thành người mà Chúa muốn bạn trở thành và có tất cả những điều Chúa muốn bạn có.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon