Khi Cuộc Đời Không Như Ý Bạn

Khi Cuộc Đời Không Như Ý Bạn

Rô-ma 8:28, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết trong Rô-ma 8:28 rằng mọi sự hiệp lại làm ích. Để ý Phao-lô không nói mọi sự là tốt lành, nhưng nói mọi sự hiệp lại làm ích.

Phao-lô cũng nói cho chúng ta trong Rô-ma 12:16 là hãy hòa hợp (điều chỉnh bản thân) với mọi người. Ý muốn nói rằng chúng ta phải học để trở thành kiểu người lên kế hoạch nhưng không sụp đổ nếu kế hoạch đó không hiệu quả.

Ví dụ bạn lên xe ô-tô và nó không nổ máy. Bạn có hai cách để nhìn hoàn cảnh này.

Bạn có thể nghĩ, Biết mà, kế hoạch của mình lúc nào cũng thất bại.

Hoặc bạn có thể tự nhắc mình, Giờ mình không thể ra khỏi nhà được, nhưng không sao. Mình tin sự thay đổi kế hoạch sẽ ích lợi cho mình. Chúa là Đấng kiểm soát.

Hãy để Chúa là vinh quang của bạn và là Đấng làm cho đầu của bạn ngẩng lên (xem Thi Thiên 3:3). Ngài muốn nâng đỡ mọi thứ : nâng hy vọng, thái độ, tính khí, nâng đầu, nâng tay, nâng tấm lòng của bạn-toàn bộ đời sống bạn. Hãy nhớ dù cuộc đời không theo như kế hoạch, Ngài là tốt lành.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, vì con biết là Ngài kiểm soát và hiệp mọi sự lại để làm ích, nên con có thể linh hoạt khi cuộc sống không theo kế hoạch của con. Khi các kế hoạch của con không hiệu quả, xin giúp con tìm điều tốt lành và cứ lạc quan.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon