Kiểm Soát Cái Lưỡi

Kiểm Soát Cái Lưỡi

Thi Thiên 34:13, “Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, và môi mình khỏi lời gian dối.”

Một chìa khóa quan trọng để tôn vinh Chúa là kiểm soát cái lưỡi của chúng ta. Thi Thiên 50:23 nói, Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ tôn vinh Ta. Ai theo đường lối Ta, Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chuyện gì xảy ra nếu bạn dâng môi miệng của bạn cho Chúa mỗi ngày để môi lưỡi của bạn chỉ nói ra những lời tin kính? Tôi không chỉ nói về việc ngợi khen và cảm tạ Chúa trong thì giờ tĩnh lặng của bạn, hoặc công bố những lời tích cực, khích lệ cho chính bạn. Sự lành mạnh trong các mối quan hệ của bạn tùy thuộc vào cách bạn nói với hay nói về những người khác.

Thi Thiên 34:13 nói, Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, và môi mình khỏi lời gian dối. Bạn có nói dối những người khác không? Bạn có sỉ nhục họ hay nói xấu về họ không? Hay bạn nói những lời khích lệ, sự sống đem đến vui mừng cho mọi người mà bạn gặp?

Hãy dâng môi miệng của bạn cho Chúa và chỉ sử dụng nó cho những điều đẹp lòng Ngài-ngợi khen và thờ phượng, gây dựng và khích lệ và dâng sự cảm tạ. Hãy đặt môi lưỡi của bạn lên bàn thờ mỗi
buổi sáng. Hãy dâng môi miệng bạn cho Chúa qua việc cầu nguyện Lời Ngài: Lạy Chúa, xin mở môi tôi, thì miệng tôi sẽ ca ngợi Ngài. (Thi Thiên 51:15).


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin hãy mở môi con và miệng con sẽ ngợi khen và cảm tạ Ngài. Xin giúp con sử dụng lời nói của con để đem lại vui mừng và sự sống cho những người xung quanh con và để ca ngợi và tôn vinh Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon