Kiên Trì Cầu Nguyện

Kiên Trì Cầu Nguyện

Các ngươi không có vì các ngươi không cầu xin Đức Chúa Trời. Gia-cơ 4:2

Khoảng hai mươi năm trước, câu tiếp theo này đã thay đổi đời tôi: Các ngươi không có vì các ngươi không cầu xin Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh ngắn này đã mở ra một cánh cửa cho tôi để khám phá quyền năng thay đổi đời sống của sự cầu nguyện kiên trì.

Vào thời điểm đó trong cuộc đời tôi, tôi kiệt quệ về rất nhiều điều khó khăn. Tôi cố làm cho chức vụ tăng trưởng, cố khiến chồng tôi làm cái này cái nọ, cố làm cho con cái hành xử thế này thế nọ, cố khiến người khác làm những thứ tôi muốn, cố tự mình làm mọi thứ. Bạn có thể đoán được, nó không có tác dụng!

Là một Cơ Đốc nhân còn non trẻ, đầy kiệt quệ và thất vọng, một ngày nọ tôi đã nhận ra rằng việc sống bởi sức riêng là vô dụng. Tôi cần dâng các nan đề của mình cho Chúa. Nói cách khác, tôi cần cầu nguyện nhiều hơn!

Khi chúng ta hiểu tình yêu của Chúa và kế hoạch của Ngài cho chúng ta, chúng ta bắt đầu nhận ra những cánh cửa mà Ngài muốn mở ra cho chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ chỉ nhận ra những điều này khi ta kiên trì nói chuyện với Ngài, lắng nghe tiếng Ngài, và tăng trưởng sâu nhiệm hơn trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Trong Ma-thi-ơ 7:7, Chúa Giê-su bảo chúng ta, Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Rất nhiều lần, khi chúng ta ở nơi đường cùng, chúng ta chạy đến sự cầu nguyện, nhưng khi những lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lời liên tục, ta lại bỏ cuộc. Hôm nay, tôi muốn khích lệ bạn không chỉ cầu nguyện, nhưng cầu nguyện kiên trì. Đừng cố tự mình làm cho mọi sự xảy ra và trở nên kiệt quệ. Hãy trình dâng hết cho Chúa khi bạn cầu nguyện.

Hãy nhớ, Chúa hứa khi chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta sẽ tìm gặp Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện và tìm kiếm Ngài với cả tấm lòng.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin nhắc con trình dâng các nan đề của con cho Ngài. Con mệt mỏi khi phải sống bởi sức riêng của mình. Con cần sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Ngài. Khi con tìm kiếm Ngài mỗi ngày, con sẽ tin cậy nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon