LÀM CÁC PHÉP LẠ

Từ một Ðức Thánh Linh có người được ban cho những lời nói khôn ngoan, cùng một Ðức Thánh Linh người khác…được ơn làm phép lạ… (1Cô-rinh-tô 12:8-10)

Chúa Jêsus đã làm nhiều phép lạ. Thí dụ, Ngài đã biến nước thành rượu (xem Giăng 2:1-10) và cho đám đông ăn qua bữa ăn trưa của một cậu bé đến nỗi còn thừa lại mười hai giỏ bánh (xem Giăng 6:1-3). Có nhiều loại phép lạ – các phép lạ về sự cung ứng và tiếp trợ, các phép lạ về sự chữa lành và các phép lạ về sự giải cứu, chỉ nêu ra một số.

Dave và tôi đã nhìn thấy nhiều phép lạ qua nhiều năm. Chắc chắn chúng tôi đã chứng kiến các phép lạ chẳng hạn như những sự chữa lành thuộc thể và giải cứu khỏi những sự trói buộc kinh niên. Chúng tôi cũng đã kinh nghiệm các phép lạ về sự tiếp trợ-những lần Chúa đã cung ứng cho chúng tôi và cho chức vụ của chúng tôi một cách rất siêu nhiên đến nỗi chúng tôi biết rằng chính Chúa đã can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta và cung ứng điều chúng tôi cần.

Các phép lạ những điều không thể giải thích, những điều không xảy ra qua các phương tiện thông thường. Tất cả chúng ta có thể và nên tin Chúa ban cho các phép lạ trong cuộc đời chúng ta. Đừng thỏa mãn sống một cuộc đời bình thường khi ân tứ làm các phép lạ đã sẵn có cho bạn. Hãy xin Chúa và hãy mong đợi Chúa làm việc một cách phi thường trong cuộc đời bạn và cuộc đời của những người khác. Cùng một Chúa Đấng đã rẽ Biển Đỏ muốn giúp đỡ bạn hôm nay.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Đừng an phận với điều tầm thường, hãy mong đợi điều phi thường.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon