Lăng Kính Màu Hồng Và Kính Lúp

Gieo Và Gặt

Rô-ma 2:1, “Vậy, hỡi ngươi là người lên án người khác, ngươi không làm sao bào chữa được, bởi khi ngươi lên án người khác là ngươi lên án chính mình vì ngươi làm chính những điều ngươi lên án.”

Khi chúng ta nghĩ và nói về cái sai của người khác, ta thường bị lừa dối về chính hành vi của mình. Chúa Giê-su truyền chúng ta đừng bận tâm về cái sai của những người khác, khi bản thân chúng ta đã có quá nhiều cái sai rồi (xem Ma-thi-ơ 7:3-5).

Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta rằng khi ta xét đoán người khác, ta thường xét đoán họ vì những điều mà chúng ta cũng làm!

Có một lần tôi đã hỏi Chúa tại sao chúng ta làm điều gì đó và nghĩ nó hoàn toàn đúng nhưng lại xét đoán người khác khi họ làm việc đó. Chúa phán với lòng tôi, rằng, “Joyce, con nhìn bản thân bằng lăng kính màu hồng nhưng con nhìn người khác bằng kính lúp.”

Đúng thế! Chúng ta biện hộ cho hành vi của mình, nhưng khi người khác cũng làm điều chúng ta làm, chúng ta thường không có lòng thương xót.

Tôi khích lệ bạn đảo ngược quá trình này-chấp nhận điều tốt nhất trong người khác, nhưng giữ đời sống mình dưới kính lúp. Hãy để Chúa xử lý bạn trước, và rồi bạn sẽ học cách của Kinh Thánh để giúp người khác tăng trưởng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, thay vì dò xét đời sống của người khác, con muốn Ngài giúp con dò xét đời sống con. Con biết rằng với sự giúp đỡ của Ngài, con có thể chỉnh sửa những vấn đề của con và tìm cách tích cực, cảm thông để giúp người khác tăng trưởng hơn nữa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon