Loại Bỏ Những Sự Phân Tâm

Loại Bỏ Những Sự Phân Tâm

Ma-thi-ơ 6:33, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.”

Một vũ khí tinh vi của Satan chính là sự phân tâm. Hắn biết nếu chúng ta đi chệch hướng do sự lo lắng về đời này thì chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu bỏ bê thời gian của chúng ta với Ngài.

Để giữ chúng ta trung tín và ở trong sự thông công gần gũi và giao thông với Ngài, đôi khi Chúa muốn chúng ta loại bỏ những sự phân tâm đang tách chúng ta khỏi Ngài, dù nó có đau đớn đi nữa.

Ví dụ, nếu nghề nghiệp hoặc sự tham muốn tiền bạc hoặc địa vị xã hội cao hơn là quan trọng hơn với chúng ta so với việc làm đẹp lòng Ngài, thì chúng ta cần chỉnh đốn các ưu tiên của chúng ta cho ngay: hoặc có thể một mối quan hệ đang ngăn trở bạn dành thời gian với Chúa và bạn đang tìm kiếm sự để ý và tán thành của người đó hơn là tìm kiếm từ Chúa. Vấn đề là bất cứ hoàn cảnh hay ước muốn nào trong đời sống chúng ta ngăn chúng ta không được Thánh Linh dẫn dắt hoặc ngăn chúng ta không sống cho Chúa thì đó là một sự phân tâm không lành mạnh và nó không tốt cho chúng ta.

Chúa muốn Thánh Linh Ngài khiến chúng ta hoạt động, chứ không phải các sự phân tâm. Vậy hôm nay, hãy bỏ qua tất cả những sự phân tâm của đời sống và quyết chí tập trung vào Chúa. Khi bạn tìm kiếm Ngài trước hết bằng cả tấm lòng, bạn sẽ tìm thấy Ngài. Ngài luôn ở đó chờ đợi bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con xin Ngài giúp con loại bỏ tất cả những sự phân tâm trong đời sống con, dù nó đau đớn. Xin giúp con tìm kiếm Ngài trên mọi sự khác và được Thánh Linh Ngài dẫn dắt đời sống con mỗi ngày. Con muốn sống cho Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon