Lời Cầu Nguyện Của Người Công Bình

Lời Cầu Nguyện Của Người Công Bình

Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. GIA-CƠ 5:17

Gia-cơ nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện sốt sắng của người “công bình” thật có linh nghiệm (Gia-cơ 5:16). Người đặt đức tin vào Chúa Giê-su để được cứu rỗi và tha thứ tội lỗi và không bị kết án—một người đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và quyền năng của lời cầu nguyện. Điều đó không có nghĩa là người đó không có bất kỳ khuyết điểm nào trong cuộc đời.

Ê-li là người của Đức Chúa Trời, không phải lúc nào ông cũng cư xử hoàn hảo, nhưng ông không để cho sự bất toàn của ông đánh cắp sự tin chắc nơi Chúa. Ê-li có đức tin, nhưng đôi khi chúng ta cũng thấy sự sợ hãi trong đời sống ông. Ông vâng lời, nhưng đôi khi cũng không vâng lời. Ông yêu mến Chúa và muốn thực hiện ý muốn của Chúa và sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời ông. Nhưng đôi khi ông nhượng bộ trước yếu điểm của con người và cố né tránh hậu quả.

Trong 1 Các Vua chương 18, chúng ta thấy ông vận hành trong quyền năng lớn, gọi lửa từ trời xuống và giết chết 450 tiên tri Ba-anh. Rồi ngay sau đó, chúng ta thấy ông sợ hãi chạy trốn khỏi Giê-sa-bên, trở nên tiêu cực và chán nản, thậm chí muốn chết.

Giống như nhiều người trong chúng ta, đôi khi Ê-li để cảm xúc lấn át. Ông là một người giống như chúng ta, nhưng ông đã cầu nguyện những lời cầu nguyện mạnh mẽ. Tấm gương của ông sẽ cho chúng ta đủ “sức mạnh lời Chúa” để đánh bại sự định tội khi nó dấy lên nói rằng chúng ta không thể cầu nguyện mạnh mẽ vì những yếu kém và sai phạm của mình.


Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lời cầu nguyện tự tin, hiệu quả và nhiệt thành.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon