Tin

Tin

Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài HÊBƠRƠ 11:6

Một tấm lòng tích cực, tin tưởng là một trong những thái độ tấm lòng vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Điều đó nghe có vẻ buồn cười, vì chúng ta được gọi là những tín đồ. Thật dễ dàng để giả định rằng tất cả các tín đồ đều tin, nhưng tôi nhận thấy có nhiều “tín đồ không tin” có thiện chí tốt. Bản thân tôi thỉnh thoảng rơi vào trạng thái đó.

Trong Ma-thi-ơ 8:13, Chúa Giê-su nói rằng việc sẽ được thực hiện cho bạn như bạn đã tin. Đó không phải là một ý tưởng mạnh mẽ sao? Thật đáng ngạc nhiên biết bao điều Đức Chúa Trời sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta đơn giản tin rằng Ngài có thể…và Ngài sẽ làm. Tin tưởng là một sự lựa chọn của chúng ta, và bất cứ khi nào chúng ta ngừng tin tưởng, chúng ta sẽ mất bình an và niềm vui. Hình thành thói quen mỗi sáng thức dậy nói đi nói lại: “Tôi tin, tôi tin, tôi tin. Với sự giúp đỡ của Chúa, tôi tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì Ngài đặt ra trước mặt tôi.”

Khi bạn bị cám dỗ để nghi ngờ, chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng bạn là một người tin tưởng, và những người tin tưởng luôn luôn tin tưởng! Tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và khai phóng sự ứng nghiệm những lời hứa của Ngài trong đời sống bạn.


Khi bạn đánh mất niềm vui và sự bình an, hãy xem lại niềm tin của bạn!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon