Nhìn Từ Chỗ Của Bạn

Nhìn Từ Chỗ Của Bạn

Sau khi Lót bỏ đi, Chúa nói với Áp-ram: “Từ chỗ con đang nằm ở, con hãy ngước mắt lên nhìn bốn hướng đông, tây, năm, bắc.” —Sáng Thế 13:14

Có vẻ như cuộc đời luôn có cách để đem chúng ta đến nơi chúng ta cần thực hiện một sự khởi đầu mới.

Trong Kinh Thánh, Áp-ram đã thấy mình trong chính nơi đó khi cháu của ông là Lót chọn xứ tốt nhất trong khu vực, bỏ lại Ápram với xứ sở ít màu mỡ hơn. Nhưng Chúa không bỏ Áp-ram. Mà Ngài hiện ra và ban cho Áp-ram một khải tượng mới rõ nét. Tôi thích những gì Chúa bảo Áp-ram sau khi ông và Lót chia tay. Ngài bảo ông, “Con hãy ngước mắt lên nhìn bốn hướng đông, tây, nam, bắc.”

Câu này, Hãy ngước mắt lên (từ chỗ mà con đang đứng), đánh động tôi. Đó là nơi khởi sự tươi mới…một sự khởi đầu mới. Chính Chúa thỉnh thoảng sẽ đem chúng ta đến chỗ đó.

Có thể hiện tại bạn đang ở chỗ đó. Có thể bạn muốn phá vỡ một thói quen xấu hay làm sống lại một ước mơ đã bị đánh mất. Có thể bạn muốn có tài chánh, bắt đầu công việc kinh doanh riêng, viết một cuốn sách…hay bất cứ điều gì, có thể Chúa đang bảo bạn bắt đầu ngay bây giờ. Đây có thể là sự khởi đầu mới của bạn!

Sau khi Chúa bảo Áp-ram nhìn từ nơi đó, điều tiếp theo Ngài bảo với Áp-ram là, “Con hãy đứng lên, đi dọc ngang khắp xứ vì Ta ban nó cho con.” (Sáng Thế 13:17).

Có thể ngay bây giờ Chúa đang nói với bạn hãy đứng lên và tiếp tục với ước mơ, khải tượng của bạn…nhiệm vụ của bạn…đời sống của bạn, vì Ngài đang ban nó cho bạn. Phần của bạn là thực hiện nó. Hãy làm những gì bạn cần làm. Có thể nó không dễ dàng và sẽ mất thời gian đấy. Nhưng bạn hãy tin cậy Chúa và đi tới. Hãy nhìn từ nơi hiện tại của bạn-và đi!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, dù quá khứ chuyện gì đã xảy ra đi nữa, xin giúp con ngước nhìn lên từ chỗ hiện tại của con. Con cảm ơn Ngài vì sự khởi đầu mới của Ngài dành cho con. Con sẽ dạn dĩ bước vào đó và thực hiện sự kêu gọi của Ngài cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon