QUA LỬA

Vì Chúa chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. (Hê-bơ-rơ 12:29)

Chúa muốn thiêu đốt mọi thứ không đem vinh hiển cho Ngài trong cuộc đời chúng ta. Ngài sai Thánh Linh đến sống trong chúng ta là tín hữu, để ở trong mối quan hệ gần gũi với chúng ta và để cáo trách mỗi tư tưởng, lời nói hay hành động sai của chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải đi qua “lửa của thợ rèn” (Ma-la-chi 3:2).

Đi qua lửa của thợ rèn của nghĩa là gì? Có nghĩa Chúa sẽ xử lý chúng ta. Ngài sẽ làm việc để thay đổi các thái độ, ước ao, ước ao, tư tưởng và cuộc nói chuyện của chúng ta. Ngài sẽ phán với chúng ta về những điều trong cuộc đời chúng ta mà không đẹp lòng Ngài, và Ngài sẽ bảo chúng ta thay đổi những điều này với sự giúp đỡ của Ngài. Ai trong chúng ta muốn đi qua lửa thay vì chạy trốn khỏi lửa là những người sẽ đem lại vinh quang lớn lao cho Chúa.

Việc đi qua lửa nghe thật đáng sợ. Nó nhắc chúng ta về những nỗi đau và thậm chí cái chết. Trong Rô-ma 8:17, Phao-lô đã nói rằng nếu chúng ta muốn dự phần cơ nghiệp của Đấng Christ thì chúng ta cũng phải dự phần vào sự chịu khổ của Ngài. Chúa Jêsus đã chịu khổ thế nào? Chúng ta có phải lên thập tự giá không? Câu trả lời là có và không. Chúng ta không cần lên thập tự để bị đóng đinh vào thập tự vì các tội lỗi chúng ta theo cách vật lý, nhưng trong Mác 8:34 Chúa Jêsus đã nói rằng chúng ta hãy vác thập giá của mình và theo Ngài. Ngài tiếp tục nói về việc gạt bỏ sự ích kỷ, lối sống coi mình là trung tâm. Kinh Thánh nói chúng ta phải chết đi bản ngã. Hãy tin tôi, cần phải có lửa để loại bỏ sự ích kỷ – và thường thì cần nhiều lửa. Nhưng nếu chúng ta sẵn lòng đi qua lửa, về sau chúng ta sẽ biết được niềm vui của việc đem vinh quang về cho Chúa.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa yêu thương bạn rất nhiều và Ngài tiếp tục làm việc trong bạn cho tới ngày Ngài tái lâm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon