Quyền Uy Qua Sự Cầu Nguyện

Quyền Uy Qua Sự Cầu Nguyện

Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc (tuyên bố là không phù hợp và bất hợp pháp) dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở (tuyên bố hợp pháp) dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. MA-THI-Ơ 16:19

Vì chúng ta không chỉ là những tạo vật thể lý nhưng còn là thể linh, nên chúng ta có thể đứng trong cõi vật chất và ảnh hưởng đến cõi tâm linh. Đây là một đặc quyền và một lợi thế rất rõ ràng. Chúng ta có thể bước vào cõi tâm linh thông qua sự cầu nguyện và tạo ra hành động thay đổi trên một tình huống. “Đức Chúa Trời là Thần. . .” (Giăng 4:24), và mọi câu trả lời chúng ta cần cho mọi tình huống đều ở nơi Ngài.

Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ giao cho ông chìa khóa nước thiên đàng. Tất cả chìa khóa đều để mở cửa, và tôi tin rằng những chìa khóa đó (ít nhất là một phần) có thể tượng trưng cho nhiều kiểu cầu nguyện khác nhau. Chúa Giê-su tiếp tục dạy Phi-e-rơ về quyền năng buộc và mở, vốn hoạt động trên cùng một nguyên tắc thuộc linh.

Quyền năng buộc và mở được thực hiện trong lời cầu nguyện. Khi bạn và tôi cầu nguyện cho sự giải cứu một số ràng buộc trên đời sống của chúng ta hoặc của người khác, thì trên thực tế, chúng ta đang buộc vấn đề đó và mở câu trả lời. Hành động cầu nguyện buộc điều ác và mở điều thiện.


Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta quyền năng và thẩm quyền để sử dụng chìa khóa nước thiên đáng nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon