Sống Dạn Dĩ

Sống Dạn Dĩ

Châm Ngôn 28:1, “Kẻ ác bỏ chạy dù không ai đuổi; Còn người công chính tự tin như con sư tử.”

Một số người thể hiện sự dạn dĩ, trong khi người khác gặp khó khăn để sống dạn dĩ với tư cách là con cái yêu dấu của Chúa. Tôi đã có nan đề đó cho tới khi Chúa cho tôi thấy một số chìa khóa quan trọng giúp tôi sống dạn dĩ, và tôi muốn chia sẻ chúng với bạn.

  • Không sống trong sợ hãi. Sợ hãi là bệnh dịch lây lan trong xã hội của chúng ta. Kinh Thánh bảo chúng ta trong Hê-bơ-rơ 10:38 là hãy sống bởi đức tin và không thối lui trong sợ hãi.
  • Bỏ những trở ngại phía sau: Bạn không phải là một người thất bại vì bạn thử những điều mới và chúng không hiệu quả. Bạn thất bại chỉ khi bạn ngừng cố gắng. Đừng sợ phạm sai lầm, và nếu phạm sai lầm, hãy nhanh chóng hồi phục và tấn tới.
  • Đừng đưa ra những so sánh. Chừng nào bạn còn so sánh bản thân với những người khác thì không thể có sự dạn dĩ. Sự dạn dĩ đến từ việc chấp nhận bạn là ai và trở thành người giỏi nhất bạn có thể.
  • Sẵn sàng để hành động. Hãy dò xét lòng bạn và tự hỏi bạn tin Chúa muốn bạn làm gì-và làm.

Hãy cầu nguyện về bốn chìa khóa này và xin Thánh Linh giúp bạn sống theo những điều đó. Trong Đấng Christ, và bởi ân sủng của Ngài, bạn có sự tự tin và đầy dẫy sự dạn dĩ.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con muốn sự dạn dĩ là một trong những đặc điểm định rõ con người con. Xin giúp con sống theo bốn chìa khóa này bởi sức mạnh của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon