Sức Mạnh Của Sự Tích Cực

Sức Mạnh Của Sự Tích Cực

Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. CHÂM NGÔN 23:7

Nhiều năm trước, tôi là một người cực kỳ tiêu cực. Toàn bộ triết lý của tôi là: “Nếu bạn không mong đợi điều gì tốt đẹp xảy ra, thì bạn sẽ không thất vọng khi nó không xảy ra.” Quá nhiều điều tàn khốc đã xảy ra với tôi trong những năm qua, tôi sợ phải tin rằng những điều tốt đẹp có thể xảy ra với mình. Vì mọi ý nghĩ của tôi đều tiêu cực nên môi miệng tôi cũng tiêu cực; vì thế, cuộc sống của tôi cũng tiêu cực.

Có lẽ bạn cũng giống như tôi. Bạn đang né tránh hy vọng để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương. Kiểu hành vi này thiết lập một lối sống tiêu cực. Mọi thứ trở nên tiêu cực vì suy nghĩ của bạn là tiêu cực.

Khi tôi thật sự bắt đầu học Lời Chúa và tin cậy Chúa sẽ phục hồi tôi, một trong những điều đầu tiên tôi nhận ra là chủ nghĩa tiêu cực phải biến đi. Và càng phục vụ Chúa, tôi càng nhận ra sức mạnh to lớn của việc sống tích cực trong suy nghĩ và lời nói.

Hành động của chúng ta là kết quả trực tiếp của những suy nghĩ của chúng ta. Một tâm trí tiêu cực dẫn đến một đời sống tiêu cực. Nhưng nếu chúng ta đổi mới tâm trí theo Lời Chúa, như Rô-ma 12:2, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.”


Đây là một bài tập đổi đời đó là hãy sắp xếp lại những suy nghĩ của chúng ta hợp với suy nghĩ của Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon