THA THỨ LÀ QUAN TRỌNG

Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con.  (Mác 11:25)

Nếu chúng ta muốn nghe từ Chúa, chúng ta đơn giản phải có tấm lòng trong sạch khi đến với Ngài – và một cách chắc chắn để trong sạch trước mặt Ngài là bảo đảm chúng ta đã tha thứ cho mọi người đã làm tổn thương và vấp phạm chúng ta. Sự tha thứ là không dễ dàng, nhưng nó là một điều kiện tiên quyết cho lời cầu nguyện hiệu quả như chúng ta đã đọc trong câu của ngày hôm nay.

Dù các môn đồ của Chúa Jêsus quen thuộc với các sự dạy dỗ của Ngài về sự tha thứ, họ vẫn thấy đó là một thách thức. Một ngày nọ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Jêsus, “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, con sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?” (Ma-thi-ơ 18:21). Về cơ bản Chúa Jêsus nói: “Không. Còn bảy mươi lần bảy thì sao?” Số “bảy” tượng trưng sự trọn vẹn hay toàn hảo, vì thế tất cả đều Chúa Jêsus thật sự nói là: “Đừng đặt bất cứ giới hạn nào lên sự tha thứ, cứ việc tha thứ đi.”

Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang giống Đấng Christ; chúng ta đang hành động như Chúa hành động-vì Ngài là Chúa tha thứ. Sự tha thứ là lòng thương xót được bày tỏ; đó là tình yêu thương bằng hành động-không phải tình yêu thương căn cứ trên cảm giác, nhưng tình yêu thương căn cứ trên một quyết định, một lựa chọn có chủ đích nhằm vâng lời Chúa. Đúng thế, tôi tin sự tha thứ là hình thức tình yêu thương cao cả nhất. Sự tha thứ và tình yêu thương đi đôi với nhau và khi chúng ta bày tỏ chúng là chúng ta tôn trọng và tôn vinh Chúa, đặt chúng ta vào sự đồng thuận với Ngài, và khiến chúng ta vâng Lời Ngài – điều này giúp chúng ta nghe tiếng của Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy chắc chắn là bạn tha thứ mau chóng, thường xuyên và hoàn toàn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon