THÁNH LINH CỦA SỰ THÁNH KHIẾT

Còn về phương diện thần thánh được xác chứng là Con Ðức Chúa Trời đầy quyền năng qua sự sống lại từ cõi chết, đó là Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 1:4)

Câu Kinh Thánh hôm nay mô tả Thánh Linh là “Thánh Linh của sự thánh khiết.” Ngài được gọi bằng danh này vì Ngài là sự thánh khiết của Chúa và vì công việc của Ngài là triển khai sự thánh khiết đó trông mỗi một người tin vào Chúa Jêsus Christ với tư cách Đấng Cứu Thế của họ.

Chúa muốn và dạy chúng ta phải thánh khiết (xem 1 Phi-e-rơ 1:15-16). Ngài không bao giờ bảo chúng ta phải thánh khiết mà không ban cho chúng ta sự giúp đỡ chúng ta cần để làm cho chúng ta thánh khiết. Một thần bất khiết không bao giờ có thể làm cho chúng ta thánh khiết. Vì thế Chúa sai Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để thực hiện một công việc trọn vẹn và triệt để trong chúng ta.

Trong Phi-líp 1:6, Phao-lô dạy chúng ta rằng, Đấng đã khởi sự một việc lành trong chúng ta thừa sức để hoàn tất công việc đó và hoàn thiện nó. Thánh Linh sẽ tiếp tục làm việc trong chúng ta chừng nào chúng ta còn sống trên đất này. Chúa ghét tội lỗi, và bất cứ khi nào Ngài thấy nó trong chúng ta, Ngài mau chóng làm việc để thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi.

Chỉ sự thật này thôi cũng giải thích tại sao chúng ta cần Thánh Linh sống trong chúng ta. Ngài ở đó không chỉ để dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta qua cuộc sống này, mà còn lập tức hợp tác làm việc với Cha để cất khỏi chúng ta bất cứ điều gì không đẹp lòng Ngài. Ngài sẽ vừa phán với chúng ta về những điều cần thay đổi để chúng ta có thể tăng trưởng trong sự thánh khiết vừa mặc lấy quyền năng cho chúng ta để thực hiện những sự thay đổi chúng ta cần thực hiện.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Bạn đang tăng trưởng trong sự thánh khiết vì Thánh Linh của sự Thánh Khiết sống trong bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon