THÁNH LINH CỦA ÂN SỦNG

Ai bất chấp luật Môi-se nếu có hai hay ba người chứng thì bị xử tử không thương xót. Huống hồ kẻ chà đạp Con Chúa, coi thường huyết giao ước đã thánh hóa mình và xúc phạm Thánh Linh ban ân sủng, thì anh chị em tưởng kẻ ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao? (Hê-bơ-rơ 10:28-29)

Thánh Linh là Thánh Linh của Ân Sủng. Ân Sủng là quyền năng của Thánh Linh để chúng ta dễ dàng làm điều chúng ta không thể làm bằng cách thực hiện nó. Nhưng trước, nó là quyền năng để nhờ đó chúng ta được ngay thẳng với Chúa để Ngài có thể sống trong chúng ta và chúng ta có thể trở thành nhà của Ngài. Có Thánh Linh ở trong chúng ta, chúng ta có thể đi vào trong tấm lòng để múc quyền năng của Thánh Linh Ân Sủng để làm điều chúng ta không thể làm bằng cách cố gắng bởi sức riêng

Thí dụ, tôi đã để nhiều năm cố thay đổi bản thân vì tôi thấy quá nhiều khuyết điểm trong nhân cách của tôi. Tôi hầu như cảm thấy thất vọng vì tất cả nỗ lực và siêng năng của tôi không đem đến thay đổi nào cả. Nếu tôi nhận ra tôi đang nói những điều không tử tế mà tôi không nên nói là tôi quyết tâm dừng lại. Nhưng dù tôi làm gì đi nữa, tôi không thể thay đổi và tôi khi dường như tôi tệ hơn.

Cuối cùng, tôi đã kêu cầu với Chúa, thừa nhận rằng tôi không thể có thay đổi thêm được nữa. Tới lúc đó, tôi đã nghe Chúa phán với lòng tôi, “Tốt, bây giờ Ta có thể làm gì đó trong cuộc đời con.”

Khi Chúa thực hiện những sự thay đổi trong cuộc đời bạn, Chúa được vinh hiển; vì thế, Ngài sẽ không để chúng ta tự thay đổi bản thân. Khi chúng ta cố thay đổi mà không nương cậy vào Chúa, chúng ta không cập nhật cho Chúa. Thay vì cố thay đổi bản thân, chúng ta đơn giản cần xin Ngài thay đổi chúng ta và sau đó để Thánh Linh của Ân Sủng làm việc trong chúng ta.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Đừng bao giờ cố làm bất cứ điều gì mà không xin Chúa giúp đỡ bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon