Ăn Thức Ăn Đặc Của Lời Chúa

Ăn Thức Ăn Đặc Của Lời Chúa

Hê-bơ-rơ 5:14, “Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ.”

Tôi nhớ khi tôi cho các con nhỏ của tôi ăn, chừng nào tôi cho chúng ăn chuối và đào thì mọi sự đều tốt. Nhưng khi tôi đút một muỗng đậu, thì chúng phụt ra. Thế là tôi phải vét đậu ra nơi cằm của chúng và đút lại vào miệng của chúng. Tôi mất một chút thời gian, nhưng sớm hay muộn chúng cũng phải ăn đậu.

Với các Cơ Đốc nhân con đỏ cũng y như vậy. Khi chúng ta mới bắt đầu ăn nuốt Lời Chúa, chúng ta bắt đầu tăng trưởng thuộc linh. Chúng ta ngừng sống trong xác thịt và bắt đầu làm điều Chúa muốn chúng ta làm.

Châm Ngôn 4:18 cho ta biết con đường của người công bình sáng như mặt trời chiếu rạng, càng sáng thêm mỗi ngày khi chúng ta tiếp tục trong Lời Chúa. Chữ chìa khóa ở đây là tiếp tục. Chúng ta phải tiếp tục yên mến Lời Chúa, nghiên cứu Lời Chúa, và lắng nghe Lời Chúa để nó có thể biến đổi chúng ta.

Bạn đã bao giờ lái xe vượt đèn đỏ chưa? Có thể bạn đang vội và nghĩ rằng Mình có thể vượt kịp đèn đỏ. Nếu bạn cứ làm điều đó hoài, chắc chắn bạn sẽ gặp tai nạn. Lời Chúa cũng như vậy.

Nếu chúng ta đi trước và làm điều chúng ta không nên làm và cố gắng để luồn lách qua, thì cuối cùng chúng ta sẽ bị tổn thương. Lời Chúa ở đây để bảo vệ chúng ta.

Hê-bơ-rơ 5:14 nói, Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ.

“Thức ăn đặc” của Lời Chúa sẽ cáo trách bạn, và đó là điều tích cực. Ấy chính Thánh Linh cho bạn biết trong lòng của bạn rằng thái độ của bạn đang bốc mùi và bạn đang đi sai đường.

Có Lời Chúa chính là chìa khóa để sống một đời đúng hướng. Vậy bạn đừng làm con đỏ…hãy ăn thức ăn đặc của Lời Chúa!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Lời Ngài là con đường duy nhất để đến sự trưởng thành. Xin hướng dẫn con và giúp con tăng trưởng khi con ăn thức ăn đặc của Lời Ngài để con trở thành người mà Ngài đã tạo dựng con trở thành trong Đấng Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon