Tình Yêu Của Chúa Lớn Hơn

Tình Yêu Của Chúa Lớn Hơn

Rô-ma 8:39, “bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Lạm dụng có nghĩa “sử dụng sai, dùng không đúng, dùng hết hay ngược đãi.” Các ảnh hưởng của sự lạm dụng thật hủy hoại và lâu dài. Nhiều người không bao giờ được phục hồi từ sự lạm dụng. Có những loại lạm dụng khác nhau: tình dục, tình cảm, lời nói hoặc thể chất. Dù hình thức nào đi nữa, các hậu quả luôn khủng khiếp. Nó sẽ ngăn bạn hoạt động phù hợp và ngăn bạn nhận tình yêu của Chúa và kinh nghiệm sự công chính, bình an và vui mừng của Vương Quốc Ngài.

Chính tôi kinh nghiệm điều này vì tôi đã bị lạm dụng suốt thời thơ ấu. Cảm tạ thay, tôi không chỉ biết sức mạnh của sự lạm dụng, nhưng biết quyền năng lớn lao hơn của tình yêu Chúa. Vì tình yêu của Chúa, sự lạm dụng tôi trải qua không còn ảnh hưởng tương lai của tôi nữa.

Nếu bạn đã bị lạm dụng, thì hôm nay hãy hiểu rằng Chúa yêu bạn. Không gì có thể tách bạn ra khỏi tình yêu của Ngài. Ngài đã mở lối cho bạn để giải thoát bạn khỏi quá khứ của mình để bạn có thể sống trong các kế hoạch tốt lành của Ngài cho bạn. Có Chúa Giê-su, là có hy vọng về một đời sống mới. Hôm nay bạn sẽ đón nhận tình yêu của Ngài chứ?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn để bất cứ thứ gì trong quá khứ của con ngăn con khỏi các kế hoạch và mục đích của Ngài. Xin hãy tr n ngập con bằng à tình yêu của Ngài hôm nay để con có thể kinh nghiệm sự chữa lành và tự do khỏi sự lạm dụng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon